OBS! Vi har valt att ej erbjuda OKI produkter längre

Nyheter? >>

 

 

SIGRAPHIC;s uttalande beträffande coronaviruset

I samband med att utvecklingen av coronaviruset (covid-19) fortskrider har SIGRAPHIC vidtagit ett antal åtgärder, som omfattar följande:

–    skydda våra medarbetares och deras familjers säkerhet och hälsa
–    fortsätta verksamheten i berörda län och Skandinaviska länder
–    säkerställa tillgången på våra produkter, förbrukningsartiklar och support till partner och slutkunder.

 

Skydda våra medarbetares säkerhet och hälsa och fortsätta verksamheten

 

Riktlinjer från lokala myndigheter följs för varje enskilt län/land och vår kontinuitetsplan har aktiverats för att säkerställa att vi kan fortsätta att hjälpa våra kunder och partner och samtidigt skydda våra medarbetares hälsa.  För att förhindra att medarbetare smittas har alla affärsresor skjutits upp och möten utförs i första hand med alternativa metoder. Därefter om partner eller kund önskar ett besök gör vi detta men då enbart med berörd person.

De åtgärder som vidtagits är baserade på tillkännagivanden från Folkhälsomyndigheten (FHM) för varje län/land där vi verkar, tillsammans med riktlinjerna från de lokala myndigheterna, och kommer att anpassas till varje län och land.

 

Säkerställa tillgången på våra produkter, förbrukningsartiklar och kundsupport

 

Det inledande utbrottet av coronaviruset, har lett till väldiga störningar för oss. För att minimera effekterna för partner och kunder fraktar Sigraphic för närvarande beställningar av förbrukningsartiklar och maskiner med flyg eller tåg. När det gäller förbrukning och produkter som kommer från Europa fraktar vi detta som vanligt med vägtransport, men det kan bli förseningar. Detta beror på hur det ser ut i respektive leverantörs land i Corona riktlinjer.

Kundsupport kommer att fortsätta att vara tillgänglig genom våra mediala länkar eller via sidan Kontakta oss på de lokala SIGRAPHIC-webbplatserna. Observera dock att det kan bli viss fördröjning i hanteringen av din förfrågan.  Dessutom kommer tyvärr reparationer på plats och beställningar att påverkas i vissa regioner där de lokala myndigheterna har infört restriktioner.

SIGRAPHIC följer situationen noggrant och fortsätter att ge uppdateringar när omständigheterna förändras.

Uttalandets datum: 2020-11-05

Nyhet: 2022-2023

Snart släpper Sigraphic KB ett helt unikt produkt för dig som önskar en rivstart i tryckeribranschen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så att du inte missar lanseringen!